Wykorzystanie dźwigni finansowej i jej zalety

Dźwignia w tradingu odnosi się do zdolności zwiększenia rozmiaru handlu lub inwestycji za pomocą kredytu od maklera. Gdy handlujemy za pomocą dźwigni w praktyce pożyczamy pieniądze od brokera, a fundusze na swoim koncie traktujemy jako zabezpieczenie. Jest ono określane jako margines.

Ilość dostępnej dźwigni finansowej oparta jest na wymogu marginesu brokera. Wymóg ten zwykle jest wykazany w procentach, a dźwignia wyrażona jest współczynnikiem. Na przykład, pośrednik może wymagać minimalnego poziomu marży w wysokości 2%. To oznacza, że klient musi mieć co najmniej 2% ogólnej wartości zamierzonego handlu dostępnych w gotówce przed otwarciem pozycji. 2% wymogu marginesu jest odpowiednikiem wskaźnika dźwigni 50:1. W praktyce, stosując 50:1 dźwigni i mając 1000 dolarów na koncie pozwala na handel do 50000 wartości danego instrumentu finansowego. Przy dźwigni 50:1, 2% straty w obrocie całkowicie likwiduje konto wsparte dźwignią, a odwrotnie, zysk 2% podwaja konto.

Dźwignia różni się znacznie w zależności od tego, na jakim handlujesz rynku oraz w jakim kraju. Na przykład, poziom dźwigni dostępnych na rynku akcji jest stosunkowo niski. W Stanach Zjednoczonych inwestorzy zazwyczaj mają dostęp do 2:1 dźwigni dla akcji handlowych, na poziomie 50% marży. Rynek futures oferuje znacznie wyższe stopnie dźwigni, takich jak 25:1, lub 30:1, w zależności od umowy. Dźwignia dostępna na rynku forex jest jeszcze wyższa. W Stanach Zjednoczonych wskaźnik ten wynosi 50:1, a sięga nawet do 400:1 jeżeli chodzi o brokerów międzynarodowych.

Wysoka dostępność dźwigni finansowej w połączeniu z relatywnie niskim saldem wymaganym, aby otworzyć konto, dodała do urokowi rynku forex dla handlowców detalicznych. Jednak nadmierne korzystanie z dźwigni finansowej jest często i prawidłowo przywoływane jako główny powód „wydmuchiwania” kont handlowców. Skrajna dostępność dźwigni została uznana przez amerykańskie organy regulacyjne, jako niebezpieczeństwo względem inwestorów. Poskutkowało to ograniczeniami dostępnymi na rynku forex.. W sierpniu 2010, Commodity Futures Trading Commission (CFTC) wydała ostateczne zasady transakcji walutowych detalicznych, ograniczających dźwignię finansową do wskaźnika 50:1 na głównych parach walutowych i 20:1 na wszystkich innych. Od 2013 roku agenci spoza USA znów mogą oferować dźwignię 400:1 i wyższe.


Przykłady transakcji na rynku forex przy użyciu dźwigni.

W pierwszym przykładzie zakładamy, że korzystamy z dźwigni 100:1. W tym przypadku w handlu standardowym lotem 100000 dolarów wymagane jest posiadanie marginesu 1000 dolarów na koncie. Jeśli, na przykład, dokonamy zakupu 1 standardowego lotu pary USD/CAD przy 1.0310, a cena poruszy się o 1% wzwyż (103 pipsów) do 1.0413, dostrzeżemy powiększenie naszego konta o 100%. Odwrotnie, spadek o 1% spowodowałby 100% stratymożna dokonać wymiany na zakup 1 Standard wiele USD / PLN na 1,0310, a cena porusza się o 1% (103 pipsów) do 1,0413, to zobaczysz 100% wzrost w koncie. Odwrotnie, spadek 1% spowodowałby 100% straty na koncie. Następnie, załóżmy że handlujemy przy dźwigni 50:1 i standardowym locie 100000 dolarów. Wymagałoby to posiadanie marginesu 2000 dolarów (2% ze 100000). W tym przypadku, jeśli kupimy 1 standardowy lot USD/CAD przy cenie 1.0310, a ona pójdzie w górę o 1% do 1.0413 zauważymy 50% wzrost na naszym koncie.

Pamiętajmy, że 1% ruchy cen nie są rzadkością i mogą się wydarzyć w ciągu kilku minut. Jedna lub dwie stratne transakcje, przy użyciu dźwigni finansowych opisanych powyżej, wyczyściłyby nasze konto. Chociaż może być ekscytującym, aby zabawiać się szansą na 50% lub 100% wzrost naszego konta podczas jednej transakcji, szansa na taki sukces w dłuższym odstępie czasowym i przy użyciu takich dźwigni jest bardzo niewielka.

Odnoszący sukces traderzy zawodowi często cierpią na serię wielu stratnych transakcji, jednakże potrafią dalej działać, ze względu na odpowiednie gromadzenie finansów, oraz nieprzesadnie korzystanie z dźwigni.

Załóżmy teraz, że korzystamy z niższej stopy dźwigni, która wynosi 5:1. Handel standardowym lotem przy tejże dźwigni wymagałby posiadanie marży o wysokości 20000 dolarów. Spadek 1% na rynku może spowodować o wiele łagodniejszą, 5% stratę. Na szczęście mikro loty umożliwiają traderom korzystanie z niższych poziomów dźwigni finansowych, takich jak 5:1 na kontach o niższym rachunku. Mikro lot jest odpowiednikiem kontraktu na 1.000 jednostek waluty bazowej. Pozwala elastycznie stworzyć dobrą okazję do handlu niższą dźwignią dla początkujących traderów, lub traderów z mniejszym saldem rachunkowym. Gdy zaczynasz handel, twój broker będzie śledził wartości aktyw netto. Jeśli rynek działa na twoją niekorzyść, a wartość konta spadnie poniżej minimalnego depozytu zabezpieczającego, możesz otrzymać wezwanie do uzupełnienia depozytu. W takim przypadku otrzymasz wniosek o uzupełnienie środków na konto. Jeśli to nie nastąpi, broker może automatycznie anulować twoje działania rynkowe, w celu zapobiegania dalszym stratom.
Zastosowanie ekstremalnych dźwigni jest zasadniczo przeciwstawne do konwencjonalnej wiedzy na temat zarządzania pieniędzmi w handlu. Wśród powszechnie przyjętych założeń dotyczących zarządzania pieniędzmi takie, które utrzymują niski poziom dźwigni finansowej, aby nie ryzykować więcej niż 1-2% wartości konta przy jednej transakcji.

Dane ujawnione przez największe zagraniczne domy maklerskie, jako część reformy ustawodawstwa finansowego Dodda-Franka wykazały, że większość klientów detalicznych traci pieniądze przy tradingu. Istotną, jeżeli nie główną przyczyną jest niewłaściwe użycie dźwigni finansowej.

Jednakże dźwignia umożliwia kluczowe korzyści, zapewniając traderowi elastyczność i wydajność kapitału. Brak prowizji, wąskie spready i dostępność dźwigni finansowej są z pewnością korzystne dla aktywnych traderów forexowych. Stwarza to możliwości handlowe niedostępne na innych rynkach.