Зачем бизнесу мессенджеры?

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Nga.