Thay đổi trình tự cấp thẻ xanh của Mỹ

Giới chức trách Hoa Kỳ đang xem xét dự án luật mới mà sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới các quy tắc cung cấp thẻ xanh. Dự án được khởi xướng bởi Thượng viện Cộng hòa, mà cũng chính họ sẽ trở thành tác giả của các quy định này. Mục đích của việc sửa đổi pháp luật hiện hành của quốc gia này là để loại bỏ khỏi Mỹ các chuyên gia trình độ thấp, và ngoài ra là các nhân viên trong các lĩnh vực khác nhau, những người đã đến quốc gia này với visa lottery.

Các nhà lập pháp đã đưa ra đề xuất cho việc áp dụng trình tự nhận thẻ xanh mang tính cạnh tranh. Vì vậy, ưu tiên hàng đầu sẽ dành cho các ứng cử viên nói tiếng Anh tốt, có thể tự chu cấp cho bản thân và gia đình. Nói cách khác, đó là những đại diện mà có khả năng mang tới lợi ích cho quốc gia.

Sáng kiến này được hỗ trợ bởi tổng thống đương nhiệm của Mỹ, ông Donald Trump trong tuyên bố của ông trong việc cần tiếp nhận các biện pháp, nhấn mạnh rằng, sau khi thiện hiện các thay đổi nhân sự, công ty sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Vì vậy, các chủ sở hữu không còn tính đến việc thuê lao động giá rẻ – những người di cư, sẵn sàng làm việc với các điều kiện tối thiểu và mức thu nhập thậm chí là thấp nhất.