Zmiana kolejności wydawania Zielonej karty USA

Władze USA rozważają nowy projekt, który będzie miał bezpośredni wpływ na zasady wydawania Zielonych kart. Projekt został zainicjowany przez senatorów – republikanów, którzy później stali się jego autorami. Celem wprowadzenia poprawek w istniejące prawa kraju jest pozbycie się przez USA słabo wykwalifikowanych specjalistów, jak również pracowników z różnych branż, którzy przyjechali do kraju w wyniku loterii wizowej.

Ustawodawcy zaproponowali wprowadzenie zmian w procedurze uzyskiwania Zielonej karty. W pierwszej kolejności będą ci, którzy biegle posługują się językiem angielskim, mogą samodzielnie utrzymać siebie i swoją rodzinę. Innymi słowy, są to ludzie zdolni do rozwijania gospodarki kraju.

Inicjatywę poparł obecny prezydent USA. Donald Trump, w swoim oświadczeniu o potrzebie podjęcia działań, podkreślił, że po wprowadzeniu zmian pracownicy firm będą zarabiać więcej, ponieważ ich właściciele nie będą już mogli polegać na niskopodatkowej sile roboczej – migranci chętnie pracują na warunkach przewidzianych dla minimalnego wynagrodzenia.