Spread stały czy zmienny ? Pewność czy zmienność ?

Spred to ilość pipsów pomiędzy ceną kupna (ask) i sprzedaży (bid) pary walutowej. Inaczej mówiąc, jest to różnica pomiędzy ceną kupna i ceną sprzedaży danej waluty. Spread jest tym, na czym zarabiają brokerzy, realizując transakcje przez swoja sieć. Przykładowo, broker może dostać cenę 1,3354 na rynku forex, od któregoś z dużych inwestorów (np. banku). Broker w tym momencie proponuje swoim klientom kupno pary walutowej po cenie 1,3353 lub sprzedaż po cenie 1,3356. Spread w takim przypadku wynosi 3 pipsy. Ceny oferowane przez brokera przeważnie są przybliżone do tych uzyskanych przez niego na międzybankowym rynku forex. Gdy kupujesz, a następnie sprzedajesz parę walutową, zawsze w tym momencie płacisz brokerowi spread za wykonanie transakcji.
Stały spread – przy stałym spreadzie, wiesz jaki spread będzie, jeszcze zanim wykonasz transakcję. Brokerzy oferujący tego rodzaju spread, przeważnie publikują listę z wartościami spreadu dla każdej pary walutowej. Przykładowo para walutowa EUR/USD posiada spread 2 pipsy. Na międzybankowym rynku forex, spread przeważnie nie jest stały, więc brokerzy niwelują różnicę na swój rachunek, tak żebyś miał zawsze taki sam spread.
Spread zmienny – niektórzy brokerzy oferują również spread zmienny. Przy tym typie spreadu możesz zauważyć jego wahania w zależności od sytuacji panującej obecnie na rynku forex. Jeśli na rynku występuje duża płynność (handluje dużo inwestorów), spread jest mniejszy. Jeśli natomiast płynność jest mała, spread jest większy niż przy spreadzie stałym.
Brokerzy forex mogą wybrać, czy używają stałego, czy zmiennego spreadu w swojej platformie. Dosyć istotne jest zrozumienie jakie są pomiędzy nimi różnice, ponieważ może od tego zależeć stosowana przez nas strategia. W przypadku spreadu stałego jego wartość jest zawsze taka sama, niezależnie od tego jak zmienia się rynek, natomiast w przypadku spreadu zmiennego potrafi się on zmieniać (często na korzyść) wraz z wahaniami rynku.
W przypadku stałego spreadu mamy bardzo klarowną sytuację jeśli chodzi o relację trader – broker. Stały spread bardzo często przy normalnej sytuacji na rynku jest wyższy od zmiennego. Korzystając ze spreadu stałego tracimy na każdej transakcji wyznaczoną ilość punktów.

Innymi słowy płacimy brokerowi za upewnienie nas w naszych strategiach.
Spread zmienny otwiera nam większe możliwości, np. używając strategii skalpingu, gdzie niski spread pozwala z sukcesem zarabiać na MRF. Przy normalnej sytuacji na rynku zdobywamy dodatkową ilość punktów na niższym spreadzie.