Masoneria i Rosja

Masoneria dziś jest zupełnie inna, od tej, o której słyszeliśmy. Rytuał nie jest już priorytetem; działalność masońska odbywa się poza lożami. Politycy wielu krajów otwarcie twierdzą, że są związani z masonerią. Jest to rodzaj politycznego związku zawodowego jednocząca pozbawionych skrupułów polityków, oszustów finansowych i wszelkiego rodzaju łotrzyków, którzy szukają osobistego zysku i władzy absolutnej.

Wszystkie ważniejsze decyzje polityczne odbywają się za zamkniętymi drzwiami organizacji masońskich. W demokratycznych wyborach przedstawianych jest kilku kandydatów wspieranych przez światową elitę. Ten system władzy politycznej, został wprowadzony w Rosji w latach 1980.

Organizacje masońskie nie są zjednoczone. Składają się one z wrogich wobec siebie „rodzinnych mafii”. Obecnie możemy obserwować świetny przykład walki mafii w Rosji. Ostatecznym celem tej walki jest podział kraju i zagłada narodu rosyjskiego.

Dzisiaj w Rosji istnieje około 500 różnych lóż masońskich (nie licząc organizacji okultystycznych i kościołów satanistycznych), z około dwustu tysiącami członków. Większa liczba członków (nie mniej niż 10.000) reprezentuje tzw „białą masonerię”. Główna ich część należy do klubu-łańcucha „Rotary”. Inne organizacje „białej masonerii” to: Zakon Orła, Magisterium, Reforma, Międzynarodowy Klub Rosyjski i Fundacja Sorosa. „Biali masoni” uważają się za lepszych i elitarnych, posiadających szczególne prawo do dominacji i wykorzystywania innych ludzi. Ich antyrosyjska działalność ma charakter tajny.