Ludzie versus Wall Street

Ludzie mają też dość rządów rosnącej w siłę lexokracji – władzy prawników działających na zlecenie bogatych klientów, z reguły korporacji lub agend rządowych powiązanych z wielkim biznesem. W nieprzebranym gąszczu przepisów kto płaci, ten wygrywa.

Rezultatem zwycięstwa kodeksu handlowego nad kodeksem obywatelskim, jakim jest Konstytucja, są: pogłębiające się rozwarstwienie dochodów, rosnące ubóstwo oraz eskalacja przemocy policyjnej oraz interwencji wojskowych w innych krajach. Obserwujemy to zarówno w USA, jak i w Polsce.

Brutalne ataki policji i aresztowania pokojowo nastawionych demonstrantów spowodują raczej rozszerzenie, aniżeli zmniejszenie skali społecznych protestów.

Nie zapominajmy, że w tym samym czasie, kiedy okupowane jest Wall Street, zmierza w kierunku Brukseli Marsz Oburzonych, idących już kilka tygodni z Madrytu.

Cel tych wszystkich protestów jest ten sam – obalenie niekonstytucyjnych systemów władzy finansowej i medialnej, które obracają zbiorowe wysiłki narodów w niwecz, gdyż ich rezultatem są niekończące się wojny i konflikty zbrojne, w wyniku których niszczone jest już zgromadzone bogactwo.

Ludzie nie chcą nowych wojen pod rządami finansjery, która je funduje. Chcą raczej końca finansjery i początku ery prawdziwej demokracji, a nie tylko sloganowej. Tym razem informacja o tym płynie z głównego węzła globalnych finansów, jakim jest Nowy Jork.