Kaspersky i sytuacja w Stanach Zjednoczonych

Kaspersky Lab wniósł odwołanie na mocy ustawy o postępowaniu administracyjnym celem dochodzenia swoich praw i zakwestionowania dyrektywy zabraniającej korzystania z produktów oraz rozwiązań firmy przez agencje rządowe w Stanach Zjednoczonych. Kaspersky Lab podaje, że w opinii firmy decyzja DHS jest niezgodna z konstytucją i opiera się na subiektywnych, nietechnicznych źródłach, takich jak niepotwierdzone i w wielu przypadkach anonimowe doniesienia medialne, zarzuty oraz pogłoski. Kaspersky podaje ponadto, że DHS nie umożliwił firmie dochodzenia swoich praw w odniesieniu do niepotwierdzonych zarzutów stanowiących podstawę dyrektywy oraz nie dostarczył żadnych dowodów na nieodpowiednie działania Kaspersky Lab.

Kaspersky Lab w informacji podaje, że wola współpracy firmy z DHS jest dobrze udokumentowana. Powołuje się tu na długotrwałe zaangażowanie firmy w transparentność, rozwój własnych technologii i usług w oparciu o zaufanie, a także współpracę z rządami i branżą bezpieczeństwa IT na całym świecie, Kaspersky Lab zwrócił się do DHS w połowie lipca 2017 roku oferując dostarczenie informacji lub wsparcia odnośnie firmy, jej funkcjonowania oraz produktów. W połowie sierpnia 2017 roku DHS potwierdził otrzymanie pisma Kaspersky Lab, doceniając chęć przekazania przez firmę informacji i wyrażając zainteresowanie co do dalszej komunikacji z Kaspersky Lab w przedmiotowej sprawie. Kolejną wiadomością do Kaspersky Lab ze strony DHS było przekazane 13 września 2017 roku powiadomienie o wydaniu dyrektywy 17-01.