Zmiany w kodeksie podatkowym Korei Południowej: ograniczenie nierówności społecznych

Zgodnie z informacją, którą podaje „Interfax”, odwołując się do Ministerstwa Finansów, zostało ogłoszone, że południowokoreańskie władze są gotowe do zwiększenia nominalnej stawki podatku od dochodów przedsiębiorstw z 22% do 25%. Zmiany w ustawodawstwie wpłyną na budżet organizacji, których roczne zyski przekraczają 178 milionów dolarów. Ponadto, pracownicy firmy o rocznych przychodach ponad 300 mln wonów muszą być przygotowani na to, że podatek dochodowy nie będzie już wynosił 38%, a już 40%. Dla osób z dochodem od 500 milionów poziom podatku dochodowego wzrośnie do 42%, z poprzednich 40%.

Jak można zrozumieć z prognoz Ministerstwa Finansów Korei Południowej, podwyższenie stawek uzupełni budżet państwa o 5,5 biliona dolarów dopiero w pierwszym roku od wprowadzonych zmian w ustawodawstwie kraju. Jednak w celu wprowadzenia zmian w prawie podatkowym konieczne jest zatwierdzenie poprawek przez parlament Korei Południowej. Otrzymane fundusze będą wykorzystane w celu zapewnienia korzyści osobom o niskich dochodach, co przyczyni się do zmniejszenia różnicy między warstwami społecznymi w społeczeństwie. Zapewnia to również zmniejszenie opodatkowania rozwijających się firm tworzących nowe miejsca pracy, a tym samym utrudniających wzrost bezrobocia w kraju.