Nhóm nhà đầu tư nắm 3 tỷ USD giá trị cổ phiếu Facebook đang lên kế hoạch hạ bệ Mark Zuckerberg

عفوا، هذه المدخلة موجودة فقط في الفيتنامية.