Nạp thêm năng lượng vào giờ nghỉ trưa

عفوا، هذه المدخلة موجودة فقط في الفيتنامية.